Ondanks de zorg die C-Lev executive Search aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie op deze site onvolledig is of onjuistheden bevat. De informatie op www.c-lev.nl kan te allen tijde worden uitgebreid, verwijderd of anderszins  worden gewijzigd zonder dat daar specifiek melding van wordt gemaakt.

Het is aan niemand toegestaan om informatie van de site van www.c-lev.nl, zij het in tekst,  afbeelding of welke vorm dan ook, te gebruiken op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C-Lev Executive Search. Bij ongeoorloofd gebruik behoudt C-Lev Executive Search zich het recht voor om schadevergoeding te eisen. C-Lev Executive Search is op generlei wijze aansprakelijk voor directe, indirecte of welke schade dan ook, voor gebruik van informatie of de werking van de site www.c-lev.nl.