C-Lev Executive Search richt zich met name op de functies van financieel directeur (CFO), business controller, financial controller en algemeen management.

Het betreft functies die in een veranderende onderneming een extra dimensie krijgen. Het zijn functies waar de druk van een verandering niet alleen ervaren wordt met de eigen afdeling en collega's. Door hun verantwoordelijkheden en samenwerking met de hele organisatie ervaren financials en management de spanning van de gehele onderneming en moeten daarmee kunnen omgaan. 

De financiële mensen en het management dragen daarnaast de  verantwoordelijkheid voor het succesvol formuleren, implementeren, reflecteren en mogelijk weer bijslijpen van de gewijzigde strategie in een transitiefase. De nieuwe strategie moet weer vertaald worden naar acties en meetbare doelen op de korte termijn. Een sterke 'sense of urgency' is benodigd om de transitiefase zo kort mogelijk te laten duren. Door de druk zijn onbegrip en weerstand gebruikelijke verschijnselen in dergelijke situaties. Het goed kunnen omgaan daarmee is ook weer meer een kwestie van persoonlijkheid dan van  opleiding en ervaring.