Coaching gaat over het ontsluiten en het verwerkelijken van potentieel. Of het nu gaat om individuele personen, teams, afdelingen of bedrijven; men is nu bij A en wil naar B; men wil iets veranderen. En de mogelijkheid om dat te verwezenlijken is reeds aanwezig in de persoon of personen; het potentieel is er.

Coaching versus consulting of therapie

Coaching onderscheidt zich van andere gespreksvormen voor ondersteuning, advies of hulp door 1) Coaching is toekomstgericht: men is bij A en wil naar B; en 2) Coaching gaat er van uit dat de coachee (degene die gecoacht wordt) de antwoorden op zijn vragen zelf heeft; het potentieel is er. De coach heeft geen antwoorden of advies en heeft een puur vragende rol. Door het nadenken over de antwoorden op de vragen van de coach leidt de coachee zichzelf naar het potentieel.


Coaching is toekomstgericht en doelgericht. Er moet een duidelijk doel gedefinieerd worden om de coaching te laten werken. Aan het einde van de coaching is er iets bereikt, er is iets veranderd, er is iets nieuws, en dat moet merkbaar, voelbaar zijn. Dat betekent niet dat het verleden nooit ter sprake komt, maar alleen voor zover het bijdraagt aan het bereiken van het toekomstgerichte doel.

De rol van de coach

De coach zal geen advies of richting geven. Dit past bij het vertrouwen dat de coach heeft over het kunnen, het potentieel van iedere coachee. Maar het vindt mede zijn basis in wetenschappelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat bij iedereen de hersenen in de loop der tijd, vanaf de geboorte tot nu, op een bepaalde manier zijn ontwikkeld: een manier van doen die ons lag hebben wij verder ontwikkeld. Er heeft zich een soort infrastructuur van de hersenen ontwikkeld met veelgebruikte wegen, minder gebruikte wegen en met nauwelijks bekende paadjes. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen het beste leren – het heeft blijvend effect – als de manier waarop men nieuwe dingen leert aansluit bij de bestaande infrastructuur van hun hersenen. En dat bereik je het beste door mensen zelf de antwoorden op hun vragen te laten vinden. Vragen zoals:

- Wat wil ik precies?;

- Hoe ziet dat er uit?;

- Heb ik het al eens ervaren?;

- Hoe kom ik daar?;

- Wat kan ik daarvoor doen?;

- Wat belemmert mij daarin?

En hierboven is het een persoon, maar dat kan ook een afdeling zijn of een bedrijf. Ook daarvoor geldt dat iets nieuws moet aansluiten bij het oude. Iets wat compleet tegenovergesteld is aan de bestaande situatie zal nooit echt geïntegreerd worden, doch slechts oppervlakkig worden overgenomen. Vandaar dat ook de meeste lijvige rapporten en aanbevelingen van consultants uiteindelijk ongebruikt diep in een lade verdwijnen.

Het Coaching Proces

Het proces van coaching kan op de volgende wijze worden weergegeven:


Coaching begint met een gevoel of idee en de duidelijke wil om daar wat mee te doen. De bewustwording van wat het precies is tekent de vormt de eerste stap van het coaching-proces. Het stellen van vragen door de coach in deze fase is gericht op bewustwording. Het nadenken door de coachee over zijn of haar antwoorden, maakt de bewustwording veel structureler dan als de antwoorden van iemand anders komen.

Iets nieuws in mensen wordt meestal alleen bereikt als zij uit hun ‘comfortzone’ stappen. Dat voelt onbekend, meestal niet prettig. Dat men die stap zet vereist naast bewustwording een besluit. Met dat besluit committeert men zich. De stap wordt duidelijk en men verbind zich aan de actie; niet voor de coach, maar voor zichzelf. Uit het besluit volgt de actie die concreet maakt wat er nu anders is. De actie creëert de mogelijkheid van zinvolle zelfreflectie: werkte het, bereikte ik ermee wat ik wilde bereiken, wat ging er goed, wat niet, wat wil ik vermijden? En tot slot, is het resultaat bereikt, is het wat ik me ervan voorstelde, biedt het meer dan ik gedacht, gehoopt had enz. enz.

Vertrouwelijkheid

Met vertrouwelijkheid staat of valt iedere coaching. De coachee moet erop kunnen vertrouwen dat de coach met niemand communiceert over de coaching op zich en over al hetgeen besproken wordt. Coachee en coach moeten ook kunnen vertrouwen op volledige transparantie naar elkaar? Zonder dat kan er geen enkel doel bereikt worden. Ook als de een simpelweg geen klik voelt met de ander wordt dat geuit, want de coaching gaat dan op voorhand nooit het gewenste doel bereiken.

Het traject

Belangrijk is ook dat er van tevoren duidelijkheid bestaat over het traject. Hoe ziet het er uit, van hoeveel sessies gaan we uit, wat is het doel, wat willen we bereiken, wat zijn de kosten, hoe ziet de evaluatie eruit, wat is er nodig om de kans dat de coachee het doel bereikt te vergroten.

C-Lev Search

C-Lev richt zich op een-op-een coaching, loopbaan-coaching en coaching in situaties van bedrijfsopvolging. De combinatie van kennis en ervaring op het gebied van coaching en op financieel-economisch terrein, maakt C-Lev bij uitstek geschikt voor coaching in situaties van bedrijfsopvolging. Neem contact met ons op; we vertellen er graag meer over!