1. Non-discriminatie: Kandidaten worden uitsluitend op basis van hun geschiktheid voor een functie beoordeeld. Onder andere opleiding, ervaring, interesses en persoonlijkheid worden daarbij meegewogen en vergeleken met de objectieve functie-eisen. Geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politiek, vermogen of seksuele gerichtheid spelen geen rol bij de beoordeling. Objectieve functie eisen worden hierbij wel in acht genomen.
  2. Beoordeling van informatie over kandidaten voor een opdracht en daarop gebaseerde besluitvorming vinden niet geautomatiseerd plaats.
  3. Voor de behandeling van persoonlijke en andere vertrouwelijke gegevens wordt verwezen naar de privacy policy van C-Lev. Deze policy is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  4. Informatie over een opdrachtgever wordt pas gedeeld met kandidaten of eventuele derden na toestemming van de opdrachtgever.
  5. Informatie over een kandidaat wordt pas gedeeld met een opdrachtgever of eventuele derden na instemming van de kandidaat.
  6. In haar communicatie en handelen naar opdrachtgevers en kandidaten is C-Lev duidelijk, snel en zo volledig mogelijk. 
  7. C-Lev kan een opdracht weigeren die een belangenconflict met een bestaande of eerdere opdracht kan veroorzaken.
  8. Kandidaten die participeren in het proces voor een bestaande opdracht van C-Lev, zullen nooit tegelijkertijd door C-Lev bij andere opdrachtgevers worden geïntroduceerd.
  9. Vergoedingen voor het werk van C-Lev in het kader van een opdracht komen uitsluitend van de betreffende opdrachtgever.
  10. Afspraken in het kader van opdrachten tussen C-Lev, opdrachtgevers en kandidaten worden altijd schriftelijk c.q. per mail vastgelegd.