C-Lev komt graag in contact met kandidaten voor financiële functies en die op het gebied van algemeen management. C-Lev richt zich onder andere op ondernemingen die een verandering ondergaan. 

Ervaring daarmee is een voordeel, maar niet vereist. Persoonlijkheid en potentieel blijken in de praktijk vaak belangrijker. Het zijn meestal empathische kwaliteiten en zelfkennis die onmisbaar zijn om in een organisatie die onder druk staat door veranderingen succes te hebben.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze een nieuwe fase als een kans zien. Dat ze een nieuwe strategie kunnen ontwikkelen of daarin mee kunnen denken. Een strategie die door alle belanghebbenden wordt begrepen en gedragen. Dat ze lange termijn doelen kunnen vertalen naar acties op de korte termijn, en de daaruit voortvloeiende veranderingen niet alleen ingevoerd, maar ook gesteund krijgt door de rest van de onderneming. En dat alles met een duidelijke gerichtheid op resultaat.

C-Lev assisteert en ondersteunt kandidaten met het zich oriënteren op het werken in een nieuwe omgeving. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. We vertellen u  graag meer!