C-Lev is een werving en selectie bureau gespecialiseerd in de search voor finance professionals en executives voor (middel)grote ondernemingen. Een van de gebieden waar C-Lev zich op richt zijn ondernemingen die een transitie doormaken, zoals bijvoorbeeld het geval is bij opvolging, groei, reorganisaties en nieuwe portfolio-ondernemingen van private equity investeerders. 

De functies waar C-Lev voor werkt zijn met name die van financieel directeur (CFO), business controller, financial controller en algemeen management.

Kenmerkend voor ondernemingen die een nieuwe fase ingaan is dat de verandering vaak druk op de organisatie zet. Mensen ervaren dergelijke druk vaak als kans of als bedreiging. Hoe ze dat ervaren blijkt meestal niet uit een CV. Persoonlijke eigenschappen zijn veel bepalender voor hoe mensen met verandering en druk omgaan. De toegevoegde waarde van C-Lev ligt in het ontdekken en herkennen van welke kwaliteiten bij welke verandering van een onderneming benodigd zijn. 

De manier waarop C-Lev kijkt naar ondernemingen en passende mensen is deels gebaseerd op het werk van Larry Greiner. Hij publiceerde in de Harvard Business Review een aantal artikelen waarin hij betoogde dat alle ondernemingen vergelijkbare fasen van groei en crisis doormaken. Hij gaf dit weer in onderstaande grafiek:


Iedere fase vraagt een eigen stijl van opereren en is in sterke mate bepalend voor de meest effectieve wijze van organisatie, monitoring, control, implementeren van veranderingen etc. Het is de reden dat goede mensen (lees: een 'goed CV') niet altijd ook succesvol zijn. Zoals gezegd hangt dat veel meer af van of hun  persoonlijkheidskenmerken passen bij de verandering.

Een ander belangrijk aspect in de groei van een onderneming is IT. Hoe groter de rol van IT is in het business model, des te sneller de fases elkaar kunnen opvolgen. Dit als gevolg van de veelal betere en makkelijkere scalability die IT met zich meebrengt. De fases van Greiner volgen elkaar dan ook sneller op bij moderne ondernemingen, dan bij ondernemingen van pakweg 20 jaar geleden. De toegenomen snelheid van verandering zorgt voor nieuwe uitdagingen en eisen aan mensen.

C-Lev heeft ervaring in het herkennen en interpreteren van de fase waarin een onderneming zich bevindt. C-Lev zorgt voor mensen die  een onderneming naar de volgende fase kunnen brengen en daar succesvol in kunnen opereren. Mensen die o.a. resultaatgericht zijn, met een ‘sense of urgency’ en met het vermogen om veranderingen door te voeren die gedragen worden door de rest van de organisatie. Vaak is ook van belang dat mensen kunnen opereren in een onderneming met verschillende stakeholders. Dat kunnen andere afdelingen zijn, of zoals bij private equity, verschillende groepen aandeelhouders.

Wilt u meer weten over hoe C-Lev de beste mensen voor uw onderneming of de beste onderneming voor u als kandidaat vindt, neem contact met ons op. We vertellen u er graag meer over!